No Title Author Volume Page
1 The Fatal Role of Enterohaemorrhagic Escherichia coli Shiga Toxin‑associated Extracellular Vesicles in Host Cells Kyung‑Soo Lee1†, Jun‑Young Park1†, Yu‑Jin Jeong2*, and Moo‑Seung Lee1,2* vol.61,No.8,2023 715-727
2 Mycorrhizal Fungal Diversity Associated with Six Understudied Ectomycorrhizal Trees in the Republic of Korea Ki Hyeong Park1†, Seung‑Yoon Oh2†, Yoonhee Cho1, Chang Wan Seo1, Ji Seon Kim1, Shinnam Yoo1, Jisun Lim3, Chang Sun Kim4, and Young Woon Lim1* vol.61,No.8,2023 729-739
3 Fresh Washed Microbiota Transplantation Alters Gut Microbiota Metabolites to Ameliorate Sleeping Disorder Symptom of Autistic Children Nai‑Hua Liu1,2†, Hong‑Qian Liu3†, Jia‑Yi Zheng4†, Meng‑Lu Zhu1, Li‑Hao Wu3, Hua‑Feng Pan1*, and Xing‑Xiang He2,3* vol.61,No.8,2023 741-753
4 Crystal Structures of Plk1 Polo‑Box Domain Bound to the Human Papillomavirus Minor Capsid Protein L2‑Derived Peptide Sujin Jung1,2, Hye Seon Lee1, Ho‑Chul Shin3, Joon Sig Choi2, Seung Jun Kim1,3*, and Bonsu Ku1* vol.61,No.8,2023 755-764
5 The Regulation of Phosphorus Release by Penicillium chrysogenum in Different Phosphate via the TCA Cycle and Mycelial Morphology Liyan Wang1,2†, Da Tian1,2*†, Xiaoru Zhang1,2, Mingxue Han1,2, Xiaohui Cheng1,2, Xinxin Ye1,2, Chaochun Zhang1,2, Hongjian Gao1,2, and Zhen Li3,4* vol.61,No.8,2023 765-775
6 NEDD4 Regulated Pyroptosis Occurred from Co‑infection between Influenza A Virus and Streptococcus pneumoniae Jiangzhou You1, Linlin Zhou1, Xudong San2, Hailing Li3, Mingyuan Li1*, and Baoning Wang1* vol.61,No.8,2023 777-789