No Title Author Volume Page
1 [MINIREVIEW] Interdependence between iron acquisition and biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa Donghoon Kang and Natalia V. Kirienko* vol.56,No.7,2018 449–457
2 Taxonomic description and draft genome of Pseudomonas sediminis sp. nov., isolated from the rhizospheric sediment of Phragmites karka Pratiksha Behera1,2, Madhusmita Mahapatra1, Arman Seuylemezian3, Parag Vaishampayan3, V. Venkata Ramana4, Neetha Joseph4, Amaraja Joshi4, Yogesh Shouche4, Mrutyunjay Suar2, Ajit K. Pattnaik1, and Gurdeep Rastogi1* vol.56,No.7,2018 458–466
3 Flavihumibacter profundi sp. nov., isolated from eutrophic freshwater sediment Ting-Ting Ren1, Chun-Zhi Jin2,3, Feng-Jie Jin1, Taihua Li1, Chang-Jin Kim2,3, Hee-Mock Oh4, Hyung-Gwan Lee4, and Long Jin1* vol.56,No.7,2018 467–471
4 Bacillus ferrooxidans sp. nov., an iron(II)-oxidizing bacterium isolated from paddy soil Guo-Wei Zhou1,2, Xiao-Ru Yang2*, Jian-Qiang Su2, Bang-Xiao Zheng2,3, and Yong-Guan Zhu1,2 vol.56,No.7,2018 472–477
5 Pedobacter aquicola sp. nov., isolated from freshwater Yochan Joung, Hye-jin Jang, Miri Park, Jaeho Song, and Jang-Cheon Cho vol.56,No.7,2018 478–484
6 Proposal of three novel species of soil bacteria, Variovorax ureilyticus, Variovorax rhizosphaerae, and Variovorax robiniae, in the family Comamonadaceae Tuan Manh Nguyen1,2, Ngoc Hoang Trinh1,3, and Jaisoo Kim1* vol.56,No.7,2018 485–492
7 Halomonas tibetensis sp. nov., isolated from saline lakes on Tibetan Plateau Hui-bin Lu1,2, Peng Xing1*, Lei Zhai3, Dorji Phurbu4, Qian Tang1,2, and Qing-long Wu1,5 vol.56,No.7,2018 493–499
8 Hymenobacter jeollabukensis sp. nov., isolated from soil Leonid N. Ten1, Young Eun Han1, Kyeung Il Park2, In-Kyu Kang3, Jeung-Sul Han3*, and Hee-Young Jung1,4* vol.56,No.7,2018 500–506
9 Temporal and spatial impact of Spartina alterniflora invasion on methanogens community in Chongming Island, China Xue Ping Chen1, Jing Sun1, Yi Wang1, Heng Yang Zhang1, Chi Quan He1, Xiao Yan Liu1, Nai Shun Bu2, and Xi-En Long3* vol.56,No.7,2018 507–515
10 Antifungal activity of 3-acetylbenzamide produced by actinomycete WA23-4-4 from the intestinal tract of Periplaneta americana Xia Fang1,2, Juan Shen1,2,3, Jie Wang1,2, Zhi-li Chen1,2, Pei-bin lin1,2, Zhi-yu Chen1,2, Lin-yan Liu1,2, Huan-xiong Zeng1,2, and Xiao-bao Jin1,2* vol.56,No.7,2018 516–523